Preaload Image

Наша мета


Метою діяльності Асоціації є координація господарської діяльності учасників у сфері захисту від москітів, інших комах та гризунів, що є переносниками збудників інфекційних хвороб, розробки методів та засобів боротьби із ними без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень.

Що ми пропонуємо?

  • Співробітництво з питань розробки методів, заходів та систем боротьби з москітами, іншими комахами та гризунами, що є переносниками збудників інфекційних хвороб
  • Розробка програм, методів, технологій та засобів захисту від москітів, інших комах та гризунів, що є переносниками збудників інфекційних хвороб, у співпраці з науковими організаціями
  • Забезпечення доступу членів Асоціації до найсучасніших виробничих технологій, виходу підприємств на внутрішні та зовнішні ринки
  • Аналіз ситуації, збір статистичних та аналітичних даних
  • Представництво та захист інтересів членів Асоціації в органах влади різного рівня шляхом проведення зустрічей, написання запитів та надання пропозицій, підготовки проектів нормативно-правових актів, проведення публічних слухань, круглих столів, робочих груп, підготовки публікацій в ЗМІ
  • Забезпечення правових гарантій та правової підтримки членам Асоціації
  • Відстоювання прав та інтересів членів Асоціації у їх відносинах з недержавними організаціями, підприємствами, професійними спілками, їх об’єднаннями
  • Розробка та реалізація освітніх та соціальних програм з метою розвитку та підвищення професійного рівня вітчизняних фахівців у сфері захисту населення від москітів, інших комах і гризунів, що є переносниками збудників інфекційних хвороб
  • Міжнародна діяльність у сфері підтримки учених, ініціювання стипендіальних програм, підтримка наукових досліджень та розробок систем захисту від москітів, інших комах і гризунів, що є переносниками збудників інфекційних хвороб
  • Встановлення взаємодовіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між членами Асоціації